logo ruimtedenken met ruit

Nieuws

  • In het bestuur is een wijziging opgetreden: de nieuwe penningmeester is Peter Bergmans en de voormalige penningmeester (Peter Kurstjens) is nu adviseur van het bestuur.
  • Om een beter idee te geven van wat het bestuur met Ruimte Denken bedoelt is bij het doel van de stichting een verwijzing opgenomen naar 10 goede voorbeelden of ‘best practices’.
  • Het bestuur ziet het opzetten van een netwerk als een kernactiviteit. Daarom is bij de activiteiten een pdf opgenomen van de bestuursnotitie over de ontwikkeling van een Netwerk Gebiedsontwikkeling en Kunsten. In het najaar van 2017 hopen we hierover meer informatie te kunnen geven.
  • Wat de projecten betreft is bij Vragender een link opgenomen naar de 56 min durende film van Gilles Frenken over inzet van kunstenaars bij de krimp in de Achterhoek.  Bij het Polderschip staat een link naar de 7 min durende lezing van Peter Kurstjens over innovaties en kunst. Tenslotte is een verwijzing opgenomen naar de website van Landgoederen op de Helling van Oosterbeek. In het Jaarverslag 2016 vindt u een nadere toelichting op dit project.
  • Het prachtige Jaarverslag 2016 is opgenomen als pdf.
  • Onder het kopje ‘archief’ is alle informatie te vinden over het symposium Ruimte Denken uit 2013. In de komende tijd zal de website worden vernieuwd.

De verwijzingen naar de diverse artikelen is te vinden door links in het menu te klikken op Nieuws