Activiteiten

NETWERKONTWIKKELING

Ontwikkeling Netwerk Gebiedsontwikkeling en Kunsten sept 2016 (pdf)

Vragender: De Kunst van Krimp

2014-11-03 luchtfoto vragender

Vragender is een kleine dorpsgemeenschap in de Achterhoek. Het inwonersaantal is per 1 januari 2014 1.074, waarvan 564 mannen en 510 vrouwen. Er is een grote betrokkenheid van de inwoners binnen hun gemeenschap. Ook is er is een groot aantal verenigingen nl. 29. Het dorp is relatief welvarend.

Allereerst heeft Vragenders Belang samen met Ondernemers Club Vragender en in samenspraak met de stichting Ruimte Denken een Dorpscoach aangesteld: kunstenaar Matthijs Bosman.

Het plan komt er op neer dat Vragender als dorp samen iets gaat doen om zo de krimp bekendheid te geven en positieve aandacht voor Vragender als woonplaats te verzorgen door: de bouw van twee eigenzinnige (kleine) huurwoningen. Voor de uitvoer van dit plan wordt gebruik gemaakt van lokale kracht en inzet, hergebruikte en gesponsorde materialen, bouwgrond die de gemeente beschikbaar stelt etc. Verder is het uitgangspunt max. 2 starters per woning en voor max. 5 jaar huren. Een vereiste is natuurlijk ook dat de bewoners later in Vragender willen blijven wonen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan zowel de planvorming in een stappenplan met veel aandacht voor het acceptatieproces. De inzet is om het mooi, eigenzinnig, onverwacht, duurzaam, inspirerend, bijzonder, oplossend, aantrekkelijk, eigentijds, praktisch, gezamenlijk, verrassend, op eigen kracht, milieuvriendelijk en echt van Vragender te maken. En vooral om het mogelijk te maken. De bevolking heeft zich inmiddels achter het idee gesteld.

Hoewel er nog wel een hele weg te gaan is, wordt steeds duidelijker dat de eerste steen van deze bouw nooit meer los te zien zal zijn van het krimpvraagstuk en het proces zeker bij gaat dragen aan het bewustwordingsproces om vooral Ruim te Denken.

Klik hier voor een filmverslag van Gilles Frenken.

De kunst van de krimp - film

2014-11-03 vragender krimpt niet

Polderschip (Park21 bij Schiphol)

2014-11-03 polderschip

Het Polderschip is een voorbeeld waar gebiedsontwikkeling en kunst bij elkaar komen. De gebiedsontwikkeling betreft Park21 in de gemeente Haarlemmermeer. In dit recreatieve park is een gedeelte voorzien voor leisure-ontwikkeling. Het Polderschip is een creatief idee om bij de voormalige 'scheepshel'  van het Haarlemmermeer (Schiphol) een zeer groot schip te plaatsen, dat niet alleen symbool staat voor het talent van Nederland om op een veilige en welvarende manier in een delta te leven. Maar het is ook een winkel/werkplaats/futurelab/wereldexpo voor innovaties van Nederlandse bodem. En dat gecombineerd met leisure, kunst en recreatie. Het betreft een doormidden gesneden schip van 300 bij 60 m en 30 m hoog, dit wil zeggen 3 voetbalvelden in de lengte achter elkaar en een hoogte van een gebouw met 10 verdiepingen. Hierover is door Peter Kurstjens een lezing gehouden op 6 juni 2014 (op te vragen via het contact mailadres). 
Op dit moment wordt het concept voor het Polderschip verder uitgewerkt.

Klik hier voor de lezing (7 minuten) over het Polderschip

VIER LANDGOEDEREN OP DE HELLING VAN OOSTERBEEK

Website Landgoederen op de Helling

WERKBEZOEKEN

Landscape and Arts Network + Eden-project

2014-11-03 Eden

In mei 2014 zijn enkele mensen, verbonden aan de stichting Ruimte Denken, naar Engeland geweest voor een bezoek aan het Landscape and Arts Network. De bedoeling was om te achterhalen hoe ze in Engeland bezig zijn met het bij elkaar brengen van landschapsarchitecten en kunstenaars. Een tegenbezoek van onze Engelse ´collega´s´ is in de maak.

PUBLICATIES

Beeldverslag ateliers Rijnstrangen - beyond Ruimte voor de Rivier, Enclave Hoorn en Het antwoord van Vragender, augustus 2013,  als pdf te downloaden op het weblog van Ruimte Denken.

Onderzoek 'Ruimte voor kunst'. Meerwaarde van kunstinbreng bij ruimtelijke processen', als pdf te downloaden vanaf de website van het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur BKKC en het Kunstenlab (voorheen Centrum voor Beeldende Kunst Deventer).