bunker 599

Bunker 599 

Het project bunker 599  maakt deel uit van een grotere strategie van Rietveld Landscape | Atelier de Lyon om de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) voor het grote publiek toegankelijk en beleefbaar te maken. Het project onthult twee geheimen van de 80 kilometer lange NHW. Door één keer het binnenste van de bunker (groepsschuilplaats) te laten zien ontstaat een andere kijk op de 400 nog overgebleven groepsschuilplaatsen. Doordat de snede van de doorgezaagde bunker overgaat in een steiger en tenslotte in een dubbele rij palen ontstaat een lijn die de inundatiehoogte (de hoogte van het water als het land onder water gezet zou worden) aangeeft. De gespleten bunker is een publieke attractie voor de bezoekers van Diefdijklinie (NHW). Tevens kunnen honderdduizenden passanten vanaf de A2 het object zien. 

>>>> pers over Bunker 599
>>>> blogs over Bunker 599
>>>>> 6 min movie

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied
Ontwerpers: Rietveld Landscape I Atelier de Lyon
Film: Roberto Rizzo
Locatie: Diefdijklinie nabij coupure snelweg A2 (adres: Diefdijk 5) 
Status: realisatie 2010, Dutch Design Award 2011