de kern van het kazerneterrein

De herbestemming van Kazerneterreinen Ede
KCG | Atelier Gelderland
januari 2013


Een unieke gebiedsinrichting

Sinds 2011 is de gemeente Ede eigenaar van de kazerneterreinen: een complex van meer dan 100 hectare. Als onderdeel van de Veluwse Poort worden de terreinen omgevormd tot een woon- en werkmilieu waarin het stedelijke en het landschappelijke elkaar ontmoeten. De aanwezigheid van een groot aantal monumentale gebouwen, die verwijzen naar een unieke bestemming en een bijzondere geschiedenis, geeft het gebied een bijzondere uitstraling.

Een zorgvuldig samengesteld Ontwikkelingsplan van de gemeente Ede laat de uitgangspunten zien voor de transformatie van deze voormalige kazerneterreinen. Tijdelijke gebruikers hebben zich er inmiddels gevestigd. Gesprekken met uiteenlopende partijen over permanente inrichting zijn in volle gang. Na de eerste ervaringen met het terrein heeft men de behoefte een pas op de plaats te maken, uit te zoomen en te reflecteren.

De opgave

Gemeente Ede gaf KCG|Ateliers Gelderland opdracht om drie kunstenaars - Heidi Linck, Erick de Lyon en Hans Jungerius - met een frisse en kritische blik de kansen van het terrein in beeld te laten brengen.

De kunstenaars werd gevraagd om na een korte maar intensieve verkenning:
• de essentie van het gebied te onderzoeken en te benoemen.
• de essentie van het gebied bruikbaar en toepasbaar te maken voor ontwerpers en ontwikkelaars.
KCG logo rood met url office rgbLogo AG met wit vlak