hinkstap-sprong

Nijmegen omarmt de Waal

KCG | Atelier Gelderland

De transformatie van een stad

Het gezicht van Nijmegen verandert de komende jaren ingrijpend. De gebiedsontwikkeling 'Nijmegen omarmt de Waal' omvat vijf grootschalige ontwikkelingsprojecten die de stad niet alleen aantrekkelijker en veiliger, maar vooral klaar voor de toekomst maken.

*Ruimte voor de Waal (met o.a. de dijkteruglegging bij Lent).

*De aanleg van de nieuwe stadsbrug De Oversteek.

*De ontwikkeling van De Citadel, het centrum van de Waalsprong.

*De ontwikkeling van het nieuwe woon-werkgebied Waalfront.

*De facelift van de Waalkade en zijn omgeving.

Tien tot vijftien jaar is er werk in uitvoering aan een omgeving, die zich rondom de Waal uitstrekt tot zover het oog reikt. Nijmegen wil de omvangrijke transformatie aangrijpen om zich te profileren als 'voedingsbodem' voor initiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid op alle maatschappelijke terreinen`: economisch, ruimtelijk en sociaal. De gemeente Nijmegen zoekt naar manieren om het plangebied in te zetten als 'openbare praktijkschool' voor wetenschap en techniek, waar kennisdeling, co-creatie en innovatie uitgangspunt zijn.

De opgave
Gemeente Nijmegen gaf KCG | Ateliers Gelderland opdracht om drie kunstenaars - Andre Dekker (Observatorium), Marijke van Bork (HIK Ontwerpers) en Hans Jungerius - te laten onderzoeken hoe 'Nijmegen omarmt de Waal' tot een overkoepelend begrip kan uitgroeien zodanig dat:

*er ruimtelijk én in de beleving van mensen samenhang tussen de afzonderlijke projecten ontstaat.

*deze stadstransformatie leidt tot betrokkenheid en trots van bewoners.

KCG logo rood met url office rgb

 

 Logo AG met wit vlak