Onderzoeks-bureau O

Van leegstand naar sculpturen

/ Concept voor herbestemming militair erfgoed /
/ december 2012 /
/ Heidi Linck – Onderzoeksbureau O /
/ In opdracht van KCG | Gelderland Ateliers voor gemeente Ede

....

Artistieke visie: sculpturen
De term ‘sculpturen’ suggereert dat het gaat om kunstobjecten die nog gemaakt moeten worden. Traditioneel is dat ook wat van kunstenaars wordt gevraagd bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden. Vaak dient de ontworpen sculptuur dan te verwijzen naar de identiteit van de nieuwe wijk. Op de kazerneterreinen in Ede zijn die sculpturen echter al lang aanwezig, in de vorm van de ooit aangeplante, nu uit de kluiten gegroeide struiken, leegstaande gebouwtjes, lege pleinen en tankwegen en vreemde objecten. In mijn concept worden zij onderdeel van een kunstproject dat in het gehele plangebied aanwezig is.

Toen de kazerneterreinen nog in gebruik waren, hadden al deze objecten een functie die verband hield met defensie activiteiten. Vanuit die functie zijn zij ontworpen. Nu de terreinen een nieuwe eigenaar hebben ondergaat het gebied een transitie naar woon- en/of natuurgebied. Deze transitie maakt dat de objecten op dit moment geen functie meer hebben, maar nog wel aanwezig zijn op de terreinen.

....

Resultaat: inventarisatie en integratie in nieuwe stedenbouwkundige structuur
In mijn concept beschrijf ik een plan waarin in de nieuwe woonwijk kunstwerken geïntegreerd zijn, zonder dat daarvoor nieuwe objecten zijn gemaakt: het zijn de oude objecten die zodanig opgenomen worden in het plangebied, dat zij werkelijk als sculptuur voortleven. Het plan heeft veel weg van een tentoonstellingsplan van een curator. De sculpturen worden bijvoorbeeld omgeven door grasveld of plein, of staan zomaar in iemands voortuin of langs een weg.

Voor de volledige tekst zie bron:
http://onderzoeksbureau-o.nl/?p=318