Rijnstrangen

Maandag 4 februari: het eerste werkatelier voor Rijnstrangen met 20 deelnemers.

Het animo om deel uit te maken van deze ruimtelijke ontwikkeling is groot. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn IJssel, stichting Ark, gemeente Rijnwaarden, gemeente Lingewaard en vertegenwoordigers vanuit het culturele en toeristisch economische veld verkennen samen met vrijdenkende ontwerpers wat de toekomstige ontwikkelingen in dit prachtige oude rivierenlandschap kunnen zijn.

Rijnstrangen is als het ware het begin van onze Nederlandse delta. Het gebied is de navelstreng van Nederland.