Rooms with a view: Enclave Hoorn

Rooms with a view: Enclave Hoorn
presentatie Hans Takke, projectleider Veluwekroon, provincie Gelderland

Verslag: Mieke Prinse

Een toekomstscenario voor de herontwikkeling van een kleine dorpskern in het kader de nieuwe, recreatieve bevaarbaarheid van het in onbruik geraakte Apeldoorns kanaal.

Gelegen aan het Apeldoorns kanaal is deze plek een knooppunt van verbindingen. Het oude silogebouw ‘Eendracht’, de kanaalbrug en het restaurant aan de overkant vormen als ensemble een mooi decor. Gemeente Heerde wil samen met provincie Gelderland en het Waterschap Vallei Veluwe het in onbruik geraakte Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar maken en knooppunten ontwikkelen. Cultuurhistorische, recreatieve, natuurlijke en economische functies van het kanaal met de daarbij behorende randzones worden optimaal met elkaar gecombineerd. Een knooppunt van diverse routes in Enclave Hoorn, een wat vergeten plek langs het kanaal. Het is een plek met potentie, die eigenlijk wakker gekust moet worden. Dit vraagt om een creatieve zoektocht naar hoe dat moet, samen met particuliere ondernemers, gemeente en andere partijen.

Eerder al werden er twee werkateliers georganiseerd om ideeën te verzamelen. De ideeënverzameling ging verder tijdens het symposium. In drie rondes van een kwartier lichtte Hans Takke kort het project toe en vroeg hij het publiek naar ideeën.

Welke ruimtelijke inrichting past in deze situatie?

Er werden vooral veel vragen gesteld om de situatie helder te krijgen. Ook kwamen er adviezen en ideeën:

-     Met wie willen jullie het doen? Wie moet je meekrijgen?

-     Wie gaat er gebruik van maken? (fietsers, wandelaars, kanoërs, hardlopers, etc.)

-     Is het kanaal verstild? En haal je met de ideeën die kracht niet weg?

 -     Blijf aan het ‘wat’ denken, wat willen jullie realiseren? (refererend aan de bijdrage van Rudy Stroink in het ochtendprogramma)

-     Denk aan wat en hoe je moet stimuleren. Dat zijn met name de ondernemers.

-     Wat heeft de gebruiker van het gebied nodig? Restaurant? Rustplek? Kleinschalige recreatie?

Iedereen die iets wil toevoegen is welkom, maar de waarden van het gebied moeten in gedachten worden gehouden. De bewoners en bedrijven hebben weinig initiatieven. Heeft het idee meer tijd nodig? Is het probleem dat de overheid iets moois aanbiedt, maar dat het maar de vraag is of de maatschappij daar behoefte aan heeft? Zou het andersom moeten, vanuit de ondernemers? De rol die de overheid hier vervult, is een nieuwe rol. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar de juiste wegen…

 Concreet:

-     Plan John Körmeling: weg die een draai maakt van 360 graden. Ontwikkel een weg over het kanaal, laat die weg een rondje maken en daarna weer verder gaan over het ‘normale’ traject. Mooi beeld om vanuit horecagelegenheid naar te kijken.

-     Ga met creatieven om de tafel zitten. De droom moet nadrukkelijker vormkrijgen. En blijf denken in grote structuren (dat gebeurt ook, Hoorn blijkt alleen een gekozen voorbeeld voor vanmiddag).

-     Organiseer evenementen: fietstocht met kunst, schaatswedstrijden… En zorg dat de ondernemers ze daarna zelf gaan organiseren. Laat mensen het gebied met andere ogen bekijken.

-     De kleine gemeenschap zou ambassadeur moeten worden van een eigen gebied, zodat er een zwaan kleef aan effect gecreëerd kan worden. Zorg voor draagvlak

-     Denk niet (te veel) in marketingconcepten, dus geen b&b’s en wellness.

De belangrijkste vraag blijft: hoe krijgen we de ondernemers enthousiast?