Nieuws

Expertmeeting

Op 13 oktober organiseert Ruimte Denken samen met LAPS en TAAK een expertmeeting over de veranderende rol van bemiddelaar, kunstenaar en opdrachtgever in de publieke ruimte. Na de zware bezuinigingen in de cultuursector zijn veel instituten voor opdrachten in de openbare ruimte omgevallen of wegbezuinigd. Hiermee is helaas veel kennis versplinterd en ook verloren gegaan. Wat wordt de nieuwe rol van de bemiddelaar, de kunstenaar en de opdrachtgever, in welke richting ontwikkelt zich de opdrachtenpraktijk nu ook burgers actief mee doen bij de inrichting van de publieke ruimte? De resultaten van de expertmeeting delen we via de nieuwsrubriek.

Landgoederen op de Helling

Wist je dat Ruimte Denken afgelopen jaar heeft gewerkt aan een visie op vier landgoederen in Oosterbeek, samen met bewoners? Een experimenteel planproces. Meer dan 80 bewoners dachten mee met kunstenaars en landschapsarchitecten hoe deze landgoederen er in de toekomst uit kunnen zien. Op vrijdag 29 september 2017 zijn de resultaten gepresenteerd aan het college van Renkum. De volgende stap is …………

Bestuurswisseling

Peter Kurstjens heeft zich teruggetrokken als penningmeester van het bestuur. Het goede nieuws is dat hij wel betrokken blijft bij Ruimte Denken als adviseur. Zo kan hij zijn kennis en ervaring als gebiedsontwikkelaar optimaal blijven inzetten. Peter Bergmans is zijn opvolger. Ook hij heeft zijn sporen verdiend in de gebiedsontwikkeling. Op dit moment werkt Peter Bergmans bij SWECO, waar hij samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen plannen opstelt om de woon-, werk- en recreatieomgeving te verbeteren. Hij houdt van creatieve, concrete en uitvoerbare visies en plannen.