beeldverslag ateliers Rijnstrangen, Enclave Hoorn en Vragender

Heidi Linck kazerne2

Foto Heidi Linck

Voorafgaand aan het symposium Ruimte Denken organiseerden wij drie ateliers rondom vraagstukken van Gelderse gebiedsontwikkeling. Met een groot team van betrokkenen, experts, kunstenaars en andere ruimte denkers onderzochten wij de toekomst van het gebied Rijnstrangen. Dit was de input voor het advies dat de provincie Gelderland aan de Deltacommissie moest geven in het najaar van 2013 ten aanzien van de wateropgave in 2100. Daarnaast maakten wij een toekomstscenario voor Enclave Hoorn, de herontwikkeling van een kleine kern langs het uitgebaggerde Apeldoorns Kanaal. Tot slot werd de integraal duurzame toekomst van het dorp Vragender onder de loupe genomen.

Het beeldverslag van de ateliers kunt u hier downloaden. Werkt deze link niet dan kunt u ook het volgende https-adres kopiĆ«ren en plakken in google:

https://files.acrobat.com/a/preview/393a97e5-7870-4bf6-90e9-3984b4de59b9

In Vragender is Ruimte Denken nu actief bezig om met een kunstenaar dorpscoach en de inwoners een plan te bedenken om de krimp tegen te gaan. Zie ook onder De kunst van Krimp in Vragender.

In Hoorn heeft de provincie naar aanleiding van de ateliers contacten gelegd met een aantal ondernemers, om samen met hen het toekomstscenario voor Enclave Hoorn uit te werken.