JARIGE WAGENINGEN UNIVERSITEIT & RESEARCH ZOEKT SAMENWERKING MET KUNST

Na afronding van de Zaaisporen is onze adviseur Peter Kurstjens (tevens Wagenings ingenieur) uitgenodigd deel te nemen in de werkgroep Art & Science als onderdeel van het feestprogramma voor het 100-jarig bestaan van de WUR in 2018. Daarbij heeft hij het gedachtengoed van stichting Ruimte Denken over de rol van vrijdenkers ingebracht. Het idee van de werkgroep is namelijk om kunstenaars te betrekken bij de wetenschap om te zorgen voor nieuwe inzichten, want ‘innovatie’ is in de kennismaatschappij van vandaag het sleutelwoord. Het gaat er niet om de campus van kunstwerken te voorzien. Als uit de samenwerking met wetenschappers kunstwerken voortkomen, is dat mooi meegenomen en dat is anders dan bij ‘Beelden op de Berg’ dat ook dit jaar in Wageningen plaatsvindt (voor de elfde keer). Want daar gaat het op de eerste plaats om het maken van kunstwerken. Maar ook zij laten zich inspireren door de jarige WUR. (zie verder op deze website bij ‘activiteiten’)

Landgoederen op de Helling

Wist je dat Ruimte Denken afgelopen jaar heeft gewerkt aan een visie op vier landgoederen in Oosterbeek, samen met bewoners? Een experimenteel planproces. Meer dan 80 bewoners dachten mee met kunstenaars en landschapsarchitecten hoe deze landgoederen er in de toekomst uit kunnen zien. Op vrijdag 29 september 2017 zijn de resultaten gepresenteerd aan het college van Renkum. De volgende stap is …………

Bestuurswisseling

Peter Kurstjens heeft zich teruggetrokken als penningmeester van het bestuur. Het goede nieuws is dat hij wel betrokken blijft bij Ruimte Denken als adviseur. Zo kan hij zijn kennis en ervaring als gebiedsontwikkelaar optimaal blijven inzetten. Peter Bergmans is zijn opvolger. Ook hij heeft zijn sporen verdiend in de gebiedsontwikkeling. Op dit moment werkt Peter Bergmans bij SWECO, waar hij samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen plannen opstelt om de woon-, werk- en recreatieomgeving te verbeteren. Hij houdt van creatieve, concrete en uitvoerbare visies en plannen.